ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន : អគារខេមរវិទូនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ស្ថិតនៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី (ជាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ : 855 11 356 888

អ៊ីមែល : ist@rac.gov.kh

សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលផែនទីបង្ហាញផ្លូវ

សម្រាប់អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រអាចសរសេរសារខ្លីក្នុងប្រអប់សារខាងក្រោមនិងចុចប៊ូតុងបញ្ជូនសារ

ឈ្មោះរបស់លោក-អ្នក

អ៊ីមែលរបស់លោក-អ្នក

សារខ្លីរបស់លោក-អ្នក